ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2559

ปี 2559

ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์มาอย่างยาวนาน 

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินของมูลนิธิฯ บรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเกื้อหนุนให้พี่น้องชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

แก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558

มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากการสนับสนุน

ทุนทรัพย์เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด