>> Upcoming Activities

> Advanced International Training Course in Occupational and Environmental Health, August 17-22, 2015

>> News and Events

> องค์ประธานสถาบันฯเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา และ บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2558 update:25ส.ค.58

> สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลโครงการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

> ประกาศจัดจ้าง   


> ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว


> หนังสือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับสิ่งแวดล้อมโลก (HRH Princess Chulahorn Mahidol and World Environment)


> พอ.สว.ใต้ร่มพระกรุณา
ปวงประชาพ้นโรคภัย


> วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ค. 58
 


> วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เม.ย. 58
 

>> บทความน่ารู้:

> ความคืบหน้า งานวิจัยสารหนูในข้าว

> ข้าวไทย...ปลอดภัยจากโลหะที่เป็นอันตราย

> เมล็ดลิ้นจี่ เซี่ยงจี๊ น้ำซาวข้าว...ปลอดภัยต่อไตจริงหรือ?

> การปนเปื้อนสารหนูในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

> การควบคุมคุณภาพข้าว

> ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเช้า

>> CRI/ICEIT Newsletter

>> Job Opportunities

> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหาร 

> ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

> ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สำนักวิจัย 

> รับสมัคร บุคลากรประจำโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนายา จำนวน 4 อัตรา สำนักวิจัย 

>> Center of Excellence on Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals  


Other Links
SearchPresident of the Institute
Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol, President of the Chulabhorn Research Institute. read more
 
Research

Research activities are conducted in 9 research laboratories as individual research projects or are organized as integrated research programs drawing on interrelated work in the Institute's laboratories.
read more
Academic Activities

The Institute places a strong emphasis on capacity building for human resource development and provides a wide range of training programs in science and technology.
read more
 

© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute