โครงการเซรามิก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

โครงการเซรามิก สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หนึ่งในโครงการศิลปาชีพตามพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2535 บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ทรงให้โครงการฯ นี้ เป็นโครงการนำร่องในรูปแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบเหตุจากอุทกภัยในภาคใต้ ให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาผลผลิตให้ทัดเทียมกับตลาดโลกอีกด้วย

“เซรามิก” สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นั้น เป็นเซรามิคคุณภาพดี เนื้อสโตนแวร์ (Stoneware) มีกระบวนการผลิตโดยใช้ “มือ” เป็นหลัก และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การใช้ใบไม้ ดอกไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้นแบบ โดยบางชิ้นส่วนใช้ “หวาย” เป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มความเป็นไทยมากขึ้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เซรามิคทุกชิ้น ภายใต้สัญลักษณ์ “CRI” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “Chulabhorn Research Institute” นั้น มีความสวยงาม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เซรามิก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-553-8555      ต่อ 8161 และ 8181 และติดตามข่าวสารได้ทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook : สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ที่ตั้ง : โครงการเซรามิก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด