โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06

โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้ดำเนินการทดลองปลูกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมในพื้นที่ เป็นแหล่งรวบรวมการเพาะพันธุกรรมกล้วยไม้ป่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการสาธิต และเผยแพร่ความรู้ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนไม้ผลที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรภายในหมู่บ้านฯ และพื้นที่ใกล้เคียง นำไปประกอบอาชีพเสริม นำมาซึ่งการสร้างรายได้พิเศษ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ที่ตั้ง : หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 หมู่ 13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด