องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิจุฬาภรณ์

    องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงกำกับดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ในปี 2562 ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้พระนโยบายตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ที่ผ่านมา

   ในโอกาสเดียวกัน องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ และจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด แก่ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทั้งสองต่อไป นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด