สื่อสารคดีเรื่อง “Microbial source tracking”

26 เม.ย. 2565
0

สื่อสารคดีเรื่อง
“Microbial source tracking :
เทคโนโลยีเพื่อการติดตามแหล่งปนเปื้อนจากน้ำเสีย
สู่การบริหารจัดการแหล่งน้ำที่ยั่งยืน” ของ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผลิตสื่อสารคดีในประเด็น “Microbial source tracking:

เทคโนโลยีเพื่อการติดตามแหล่งปนเปื้อนจากน้ำเสียสู่การบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” ของ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่สื่อสารคดีผ่านเฟซบุ๊กเพจ Research Cafe

สามารถรับชมสื่อได้ที่ : https://fb.watch/cD1gEaIEVh/

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด