มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ…เพื่อปวงประชา ปี 2557

ปี 2557 

“มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ…เพื่อปวงประชา”

ในงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นเสมือนสื่อกลางที่นำพระเมตตาและความห่วงใยที่เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงมีอยู่เป็นนิจ

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย กิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์จึงมุ่งประโยชน์ของ             

ชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

สิ่งสำคัญที่ช่วยให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ก้าวหน้า และดำเนินงานได้ด้วยดีตลอดมาจนถึงในปัจจุบัน 

คือ จิตศรัทธาและการสนับสนุนของชาวไทยด้วยกัน ซึ่งนอกจากการบริจาคร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์แล้ว 

พี่น้องชาวไทยจำนวนมากยังให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิด้วย 

ดังเช่น เมื่อมีการจำหน่ายสร้อยฝีพระหัตถ์ของโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิกจากฝีมือชาวบ้านของโครงการเซรามิก 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผลิตภัณฑ์ในโครงการ “ดร.น้ำจิต” เป็นต้น

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 ในงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีประชาชนมากมายให้ความสนใจไปร่วมชม 

นิทรรศการ “มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ…เพื่อปวงประชา” 

ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ และหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

อาทิ ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การบริการและความก้าวหน้าของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

และการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานล้วนมีความตั้งใจมีส่วนร่วมในการเขียนบัตรอวยพร 

ส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ในกิจกรรม “ด้วยใจ…ด้วยกัน”

 ซึ่งเป็นกิจกรรมมอบความปรารถนาดี ความห่วงใย และกำลังใจของชาวไทยด้วยกัน 

ไปยังผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ที่อยู่ในความทุกข์ ให้มีขวัญและกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเข้มแข็ง 

และกลับมามีสุขภาพดีในเร็ววัน… “เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

พลังใจ “ด้วยใจ…ด้วยกัน”

พลอากาศเอกภควัต รื่นพิพัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาร่วมชมนิทรรศการได้ร่วมเขียนการ์ดส่งกำลังใจแก่ผู้ป่วยโดยมิรีรอ 

และเล่าถึงอดีตว่า  “…ผมเคยมีโอกาสทำงานอยู่ด้วยกับคณะผู้ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อประชาชน 

เมื่อครั้งสมเด็จย่าเสด็จไปเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตามท้องที่ทุรกันดารหลายจังหวัด 

และเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้เสด็จไปด้วย……ผมกับภรรยาสำนึกในพระกรุณาที่ท่านเสียสละและทำเพื่อประชาชนเสมอ 

แม้ท่านเองจะไม่แข็งแรงนัก ในครอบครัวเรา เราก็อบรมสั่งสอนให้ลูกมีความจงรักภักดีเช่นกัน”

 

คุณยายเจริญ แป้นน้อย 

หลังจากที่ได้อวยพรเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยหายโดยเร็วแล้ว คุณยายเจริญเล่าว่า 

“…พวกเรามีความจงรักภักดีต่อทุกพระองค์ ไม่ว่ามีกิจกรรมใดๆ ก็จะไปร่วมงานอยู่เสมอ เกิดมาอยู่แผ่นดินไทย 

ช่วยเหลืออะไรแก่สังคมได้บ้างก็จะช่วยด้วยความเต็มใจ….ป้าเคยไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลูกพาไปดูว่าเขามีอะไรบ้าง  

เห็นมีตู้รับบริจาคเราก็ร่วมบริจาคด้วย เล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยกัน” 

 

นางสาวขวัญตา ขวัญเมือง  ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ  

“ถ้าไม่มีท่านเมตตาให้ความช่วยเหลือต่างๆ ประชาชนอีกหลายคนคงลำบาก 

และไม่ได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีขึ้น ท่านให้ความสำคัญกับคนเจ็บคนป่วยจริงๆ 

และขอให้ผู้ป่วยทุกท่านต่อสู้  อย่าท้อแท้ เราจะเป็นกำลังใจให้”

 

น้องพลับพลึง เด็กน้อยก็มาร่วมเขียนอย่างตั้งใจ  

“ขอให้หายป่วยไวๆ นะคะ”

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด