มูลนิธิจุฬาภรณ์ กับภารกิจเพื่อชาวประชา ในงาน “รวมใจเป็นหนึ่ง คืนความสุขให้ชาวหลักสี่”

มูลนิธิจุฬาภรณ์ กับภารกิจเพื่อชาวประชา

ในงาน “รวมใจเป็นหนึ่ง คืนความสุขให้ชาวหลักสี่”

มูลนิธิจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนในงาน “รวมใจเป็นหนึ่ง คืนความสุขให้ชาวหลักสี่” 

เมื่อวันที่ 12, 18, 20 และวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะการเคหะทุ่งสองห้อง บริเวณการเคหะบางบัว การเคหะท่าทราย 

 และสวนสาธารณะบึงสีกัน เมืองทองธานี ตามลำดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 

ด้เข้ารับบริการสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

ใน โอกาสนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานและเป้าหมายของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง  

ตลอดจนการออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ   และความรู้เรื่องหลักโภชนาการที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการเซรามิก มีประชาชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจกับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด