นายนิรัติ ผลพนา

ชื่อ: นายนิรัติ  ผลพนา 

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 3 โซน บี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์: +66 2553 8555 (ต่อ 3131)
อีเมล:  nirat@cri.or.th

แท็ก

แชร์