นางสาวสมคิด สิทธิมนต์ชัย

ชื่อ: สมคิด สิทธิมนต์ชัย

ตำแหน่ง: นักวิจัย 

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์:  +66 2553 8555 (ต่อ 3127-8)
อีเมล[email protected]

ประสบการณ์การวิจัย

  • ชีวเคมี (Biochemistry)

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2531-2535          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2540-2544          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2537-2540          ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • พ.ศ.2544-2545           ทำงานวิจัยคัดกรองคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งในสารสกัดจากพืชสมุนไทยและสารสังเคราะห์ ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน
  • พ.ศ. 2544 -ปัจจุบัน       นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผลงานตีพิมพ์

Bhinija, K., Huehne, P. S., Mongkolsuk, S., Sitthimonchai, S., & Satayavivad, J. (2022). A short-chain dehydrogenase/reductase (SDR) detection for the Isoflavone reductase gene in Bulbophyllum and other orchids. South African Journal of Botany, 144, 295-304. doi:https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.08.034

Kheawchaum, S., Mahidol, C., Thongnest, S., Boonsombat, J., Batsomboon, P., Sitthimonchai, S., . . . Prawat, H. (2022). Ent-abietane diterpenoid lactone glycosides and a phenolic glycoside from Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson with cytotoxic and cancer chemopreventive activities. Phytochemistry, 201, 113261. doi:10.1016/j.phytochem.2022.113261

Prachayasittikul, V., Pingaew, R., Worachartcheewan, A., Sitthimonchai, S., Nantasenamat, C., Prachayasittikul, S., . . . Prachayasittikul, V. (2017). Aromatase inhibitory activity of 1,4-naphthoquinone derivatives and QSAR study. EXCLI J, 16, 714-726. doi:10.17179/excli2017-309

Phakeovilay, C., Disadee, W., Sahakitpichan, P., Sitthimonchai, S., Kittakoop, P., Ruchirawat, S., & Kanchanapoom, T. (2013). Phenylethanoid and flavone glycosides from Ruellia tuberosa L. J Nat Med, 67(1), 228-233. doi:10.1007/s11418-012-0658-7

Nealmongkol, P., Tangdenpaisal, K., Sitthimonchai, S., Ruchirawat, S., & Thasana, N. (2013). Cu(I)-mediated lactone formation in subcritical water: a benign synthesis of benzopyranones and urolithins A–C. Tetrahedron, 69(44), 9277-9283. doi:https://doi.org/10.1016/j.tet.2013.08.045

Disadee, W., Mahidol, C., Sahakitpichan, P., Sitthimonchai, S., Ruchirawat, S., & Kanchanapoom, T. (2012). Unprecedented furan-2-carbonyl C-glycosides and phenolic diglycosides from Scleropyrum pentandrum. Phytochemistry, 74, 115-122. doi:10.1016/j.phytochem.2011.11.001

Worawittayanon, P., Ruadreo, J., Disadee, W., Sahakitpichan, P., Sitthimonchai, S., Thasana, N., . . . Kanchanapoom, T. (2012). Iridoid and flavone glycosides from Asystasia gangetica subsp. micrantha and Asystasia salicifolia and their antioxidant activities. Biochemical Systematics and Ecology, 40, 38-42. doi:https://doi.org/10.1016/j.bse.2011.08.016

Disadee, W., Mahidol, C., Sahakitpichan, P., Sitthimonchai, S., Ruchirawat, S., & Kanchanapoom, T. (2011). Flavonol 3-O-robinobiosides and 3-O-(2-O-α-rhamnopyranosyl)-robinobiosides from Sesuvium portulacastrum. Tetrahedron, 67(23), 4221-4226. doi:https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.04.041

Rangkadilok, N., Sitthimonchai, S., Worasuttayangkurn, L., Mahidol, C., Ruchirawat, M., & Satayavivad, J. (2007). Evaluation of free radical scavenging and antityrosinase activities of standardized longan fruit extract. Food Chem Toxicol, 45(2), 328-336. doi:10.1016/j.fct.2006.08.022

Noonpakdee, W., Sitthimonchai, S., Panyim, S., & Lertsiri, S. (2004). Expression of the catalase gene katA in starter culture Lactobacillus plantarum TISTR850 tolerates oxidative stress and reduces lipid oxidation in fermented meat product. Int J Food Microbiol, 95(2), 127-135. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.01.020

Gerhauser, C., Klimo, K., Heiss, E., Neumann, I., Gamal-Eldeen, A., Knauft, J., . . . Frank, N. (2003). Mechanism-based in vitro screening of potential cancer chemopreventive agents. Mutat Res, 523-524, 163-172. doi:10.1016/s0027-5107(02)00332-9

Kengluecha, A., & Noonpakdee, W. S., S. Valyasevi, R. Panyim, S. (1999). High level expression of a catalase gene from Lactobacillus sake SR911 in catalasedeficient Lactobacillus sp. TISTR891 and Lactobacillus plantarum TISTR850. Asia Pac. J. Mol. Biol. Biotechnol. , 7(2), 119-126. 

แท็ก

แชร์