ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556

ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณในสายธารน้ำใจแห่งความเมตตาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

ที่ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินของมูลนิธิฯ 

ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด