ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฯ

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทยที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอน วัตรปฏิบัติ และการดำรงตนในสมณเพศ ด้วยท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงเผยแพร่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวาง และมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว และเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะและคำสอน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตามหาบัว เพื่อเตือนใจให้คนรุ่นหลังทั้งสงฆ์และฆราวาสได้ระลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไปการบริจาคทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอนุสรณ์สถานในครั้งนี้ จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้มีโอกาสได้สืบทอดพุทธศาสนาให้เจริญถาวรในประเทศต่อไป นับเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกับวงการศาสนาและประเทศชาติ ซึ่งเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่หาโอกาสทำได้ยากยิ่งนัก

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 229-0-98333-3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวรินทร์ สระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8 โทรสาร 0-2553-8527 และ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ 0-2553-8511

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด