การสัมภาษณ์ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ “Zero C Thailand รวมพลังไทยลดยอดติดเชื้อ ให้เหลือ “0” สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19”

21 เม.ย. 2565
0

การสัมภาษณ์ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน ไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ
“Zero C Thailand รวมพลังไทยลดยอดติดเชื้อ ให้เหลือ “0”
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ
“ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19”

      ที่มาของงานวิจัยเรื่อง Effects of face masks and ventilation on the risk of SARS-CoV-2 respiratory transmission in public toilets: a quantitative microbial risk assessment ที่ได้รับการตีพิมพ์แบบ Open access ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Water and Health ของสมาคม International Water Association ฉบับปี 2022 Volume 20 Number 2 หน้า 300-313 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 14:00-15:30 น.

ดำเนินรายการโดย

  1. ผศ. ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  2. อาจารย์ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม บริษัทเอกชนหลายแห่ง
  3. ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธ์ จาก Zero Covid Thailand

ผู้ให้สัมภาษณ์

  1. ดร.มนต์ชัย พุ่มแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  2. ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  3. ดร.ธรรมณิษฐ์พล เด่นเพชรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถรับชมได้ที่ https://fb.watch/cimqY6b2FF/

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด