“กอล์ฟการกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในมูลนิธิจุฬาภรณ์”

      กิจกรรมหนึ่งของการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ คือ การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นประจำทุกวาระ 2-3 ปี รายได้จากการแข่งขันเพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวาย สำหรับการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของมูลนิธิฯ และกิจกรรมการกุศลต่างๆ ซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ที่จำเป็นในหลายรูปแบบแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายในทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพเรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ ในการประกาศผลการแข่งขัน องคมนตรี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และร่วมมอบรางวัลพร้อมกับ พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายประสานงานทั่วไป และพลเอก ชาญ บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  โดยทีมที่ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ คือ ทีมสมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยดีเสมอมา

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด