ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2567 เวลา 11.30 น.

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประธานในพิธีฯ เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   ต่อการดำรงชีพ อาทิ ข้าวหอมมะลิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จำนวน 1,000 ชุด และนายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,000 ชุด เชิญไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การนี้      ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้

          ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดยะลา และนราธิวาส ประสบอุทกภัยในห้วงวันที่ 22-31 ธันวาคม 2566 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยจังหวัดยะลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเบตง รวม 52 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 21,185 ครัวเรือน และเสียชีวิต 4 ราย ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ 77 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 91,085 ครัวเรือน และเสียชีวิต 14 ราย

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 16 มกราคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด