สถาบันวิจัยจุุฬาภรณ์ ขอพระราชทานถวายชัยมงคล และกราบทูลแสดงความยินดี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี

21 มี.ค. 2565
0
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
21 มีนาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด