องค์ประธานสถาบันฯ ทรงรับการถวายรางวัล 2009 Ramazzini Award ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2552

23 ต.ค. 2552
0

      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2552 โดยทรงรับการถวายรางวัล 2009 Ramazzini Award ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการของสถาบันคอเลจิอุ้ม รามาซซินี่ (Collegium Ramazzini) ได้พิจารณาคัดเลือกจากนักวิทยาศาสตร์นานาประเทศ และลงมติมอบแก่นักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทโดดเด่น ในระดับนานาชาติทั้งด้านงานวิจัยและงานวิชาการในการป้องกันรักษาสุขอนามัยสาธารณชน

     ในโอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งจากมลพิษทางอากาศ (Cancer Risk from Exposure to Air Pollution)” ในวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ณ เมืองคาร์ปิ (Carpi) หลังจากนั้น จะทรงเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันคอเลจิอุ้ม รามาซซินี่ (Collegium Ramazzini) ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด