ผลการสอบคัดเลือกและขยายเวลารับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่ สมัครงาน
04 มิ.ย. 2567
1

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขยายเวลารับสมัคร

 

             ตามประกาศสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6/2565  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1.ผู้ผ่านการคัดเลือก

1.1 นายภัทร บุญเย็น

1.2 นางสาวจิติมา กุหลาบประเสริฐ

  • ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโทรศัพท์รายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

   โทร. 02-5538638 ตั้งแต่บัดนี้  – วันที่ 7 มิถุนายน 2567

   หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

  • ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารับเอกสารตรวจประวัติก่อนบรรจุจ้างที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567
  • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่ประกาศ ทั้งนี้หากหน่วยงานอื่นภายในสถาบันฯ ประสงค์จะเรียกบรรจุจ้าง จะพิจารณาจากผู้ผ่านคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีนี้ด้วย

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหาร กำหนดขยายระยะเวลารับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในจำนวนที่เหมาะสม สถาบันฯ จะกำหนดเรียกเข้ารับการทดสอบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบคัดเลือกและขยายเวลารับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0.3 MB
92

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด