ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก พนักงานธุรการ สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
18 มิ.ย. 2567
0

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่  24 เมษายน 2567  รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
07 นางสาวภัทรวรินทร์ ภู่ทรัพย์มี
08 นางสาวเทพยุดา สถิตย์วัฒน์ (สำรอง 1)
03 นางสาวกมลวรรณ ยาวะโนภาส (สำรอง 2)

     

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด