ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
28 พ.ค. 2567
4

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก 

 

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่  28 มีนาคม 2567  รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานสำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

          บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
06 นางสาวดรุณี ใจช่วย
05 นางสาวกรณพัฒน์ ไชยคีรี (สำรอง)

 

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด