ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน พนักงานธุรการ สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
03 เม.ย. 2567
2

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิจัย

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครสอบพื้นฐานสำหรับตำแหน่งดังกล่าว โดยขอให้ผู้มีรายนาม ตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบพื้นฐาน เวลา 09:00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1

 

ผู้มีรายชื่อสอบพื้นฐาน

ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
01 นางสาวพรรณราย อินทรพานิชย์
02 นางสาวเมธารินี ลายกลาง
03 นางสาวกมลวรรณ วงษ์จำรัส
04 นางสาวฐิติมา อาชีวะ
05 นางสาวจุฬาลักษณ์ แดงเพ็ง
06 นางสาวจินตนา ปลอดจินดา
07 นางขวัญนิตย์ พลอยศรี
08 นางสาววิลาวัลย์ โทอรัญ
09 นางสาวมุทิตา มูลศรี
10 นายชาญชล สีเหนี่ยง
11 นางสาวกรองกราน อมตาริยกุล
  • โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เวลา 13:00 น.

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด