ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้

หมวดหมู่ สมัครงาน
17 ม.ค. 2567
1

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ) ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ จำนวน 1 อัตร

 

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
01 นางสาวญานิกา กล้ารบ

 

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด