ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร

หมวดหมู่ สมัครงาน
02 ก.พ. 2567
1

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

          ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยได้ดำเนินการสอบไปเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2567 ผลการสอบคัดเลือกเป็นดังนี้

1.ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก รายนาม ตำแหน่งที่บรรจุ
  ผู้ได้รับการเรียกบรรจุ นายเจษฎากร ศรีเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ระบบซอฟต์แวร์งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานฝึกอบรม งานงบบุคคล)
  ผู้ผ่านคัดเลือกอันดับสำรอง 1) นางสาวนฤมล ทองแถม
2) นางสาวสิริกาญจน์ ทองมาก

2.ให้ผู้ได้รับการเรียกบรรจุ โทรศัพท์รายงานตัวได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2553-8638 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

3.ให้ผู้ได้รับการเรียกบรรจุมารับเอกสารตรวจประวัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการบรรจุจ้างที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด