ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

หมวดหมู่ สมัครงาน
11 ต.ค. 2566
1

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตร

 

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
28 นางสาวนวพรรษ ช่างยนต์

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด