ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 2/2566

หมวดหมู่ สมัครงาน
16 ส.ค. 2566
0

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
ครั้งที่ 2/2566

    ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานโสตทัศนูปกรณ์) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ สำนักอาคารสถานที่ โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นั้น

    เพื่อให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีจำนวนผู้สมัครที่มากพอต่อการสอบคัดเลือก จึงแจ้งประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ขยายระยะเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
  2. ปรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครจากเดิม เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)

ทั้งนี้ หากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีจำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่เว็บไซต์ www.cri.or.th ต่อไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด