ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกรระบบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

หมวดหมู่ สมัครงาน
25 ส.ค. 2566
0

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิศวกรระบบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง วิศวกรระบบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกรระบบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
01 นายพิชัย งามศิริจิตต์

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด