มูลนิธิจุฬาภรณ์ กับกิจกรรมการกุศลเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องด้วยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ในปีนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงจัดรายการพิเศษ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อหารายได้สมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ สำหรับติดตั้งในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา รวมทั้งการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ  

มูลนิธิจุฬาภรณ์ ยังได้ผลิตเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยงขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์เป็นของที่ระลึก ซึ่งผลิตเป็น 2 แบบ คือ เสื้อยืดคอกลมมี 3 สี ได้แก่ สีขาว สีฟ้า สีเทา สำหรับผู้บริจาค 250 บาท และเสื้อโปโลมี 4 ลวดลาย ได้แก่ ลายใบไม้ส้ม ลายข้าวหลามตัด ลายเรียบสีฟ้า ลายคุณไหมทอง สำหรับผู้บริจาค 650 บาท เพื่อระดมทุนในการนี้ด้วย

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด