Announcement

Other Links

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
แก่ชุมชนใกล้เคียง


เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 (วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565) ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชน ในกิจกรรมงานวันเด็กของชุมชนเปรมสุขสันต์ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถาบันฯ โดยมี นายรณนรินทร์ สวัสดิ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และนางนนทจิต รัตนตรัย รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการชุมชนเปรมสุขสันต์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute